สละชีพเพราะข้าศึกที่ชื่อ น้ำท่วม หลายคนคงไม่รู้ข่าวการเสียชีวิตของพลทหารสิทธิศักดิ์ ขันธประณีต หลังถูกไฟฟ้าดูดขณะช่วยชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมที่น่านตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา เป็นแค่ข่าวเล็กๆ ที่แทบมองไม่เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ แต่คุณค่าของผู้เสียสละมันยิ่งใหญ่เสมอ วีรกรรมครั้งนี้เหมือนเป็นการสดุดีแด่วีรชน เค้าคือ วีรบุรุษผู้เสียสละ

พลทหารสิทธิศักดิ์ ขันธประณีต วีรบุรุษ ช่วยเหลือ น้ำท่วม เสียสละชีวิต ที่จังหวัด น่าน

ขออำนาจพระพุทธเจ้า อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ณ ที่แห่งหนนี้และแห่งหนไหนก็ตาม ขอบุญบารมีของข้าพเจ้า จงดลบันดาลให้วิญญาณของพลทหารผู้นี้ไปสู่ในภพภูมิที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป