ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ จะมี ชมรม กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ กันบ้างหรือเปล่า แต่คิดว่าไม่น่าจะมี เพราะแต่ละคนก็มีแนวทางเป็นของตัวเอง มีส่วนน้อยมากที่จะตั้งเป็นชมรม ตั้งเป็นกลุ่มผู้รักที่จะบริโภคผักปลอดสาร หรือกลุ่มผู้บริโภคอาหารปลอดสารพิษ ในประเทศไทยกัน ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแบบบ้านๆ ปลูกเอง กินเอง หาร้านก็ง่ายๆ เจอที่ไหนซื้อที่นั่น ไม่มีการจดบันทึก เผยแพร่ หรือแนะนำให้แก่คนอื่นที่เค้าอาจจะสนใจ แต่ผมก็ชื่นชมกับเว็บไซต์แห่งนี้ ที่คิดก่อตั้งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดสาร ซึ่งแรกๆ อาจจะมีสมาชิกน้อยอยู่ โดยเริ่มเพียงแค่ ผักอย่างเดียวก่อน แต่ผมเชื่อแน่ว่า หากมีผู้ร่วมอุดมการณ์แล้ว กลุ่มผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ ก็อาจกลายเป็น กลุ่มผู้บริโภคอาหารปลอดสารพิษ ก็เป็นได้

organic circle กลุ่ม ชมรม ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ ผู้บริโภคอาหารปลอดสารพิษ

เยี่ยมชมได้ที่ http://www.kasetorganic.com/forum/index.php
ให้ไปเลย 10 คะแนน สำหรับกลุ่มนี้