สิ่งของ

สิ่งของเครื่องใช้ กับความมีน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ และรู้จักการแบ่งปัน