“ต้นไม้ขนาดใหญ่ควรได้รับการดูแ​ลและปกป้อง และหากจะปลูกต้นไม้ในพื้นที่เมื​องเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน​แล้ว จะต้องปลูกพืชที่ถูกชนิดในสถานที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ต้นไม้อยู่ได้ยืนนาน​ และเมื่อต้นไม้เหล่านั้นตายลงก็​ควรจะหาใหม่มาปลูกทดแทน”

big-tree อนุรักษ์ไม้ใหญ่ในเมือง

ผมคัดลอกข้อความนี้มาจากกลุ่ม Big Tree Facebook กลุ่มผู้รักไม้ใหญ่ในเมือง และชื่นชมในสิ่งที่พวกเค้าได้ทำเพื่อสังคม ยกความดีให้เลย 10 คะแนน