Archive from April, 2014

ปฏิรูปประเทศไทย

ปฏิรูปประเทศไทย

เห็นหลายคนหลายเสียงแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยแล้วรู้สึกนึกสนุกอยากออกความเห็นบ้าง แต่คงไม่มีใครฟังเลยลองมานั่งเขียนลง blog นี้เผื่อจะมีใครเห็นบ้าง เสียงกู่ก้องเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงดังเข้าหูเป็นระลอกๆ ไม่ขาดสาย เนื่องจากปัจจุบันนี้

Apr 29, 2014     No Comments
Read More