Archive from March, 2012

a day you like

a day you like

หยิบยกจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมภ์จุดประกายของครูเป้ ผมชอบนะ อ่านแล้วนึกถึงคนๆ นึงที่หากผมเอ่ยถามว่า เธอชอบวันไหน คำตอบที่ได้อาจจะเหมือนกับในเรื่องที่ครูเป้เขียนก็ได้ เรื่องนี้ผมยกให้เต็มสิบ เลยอยากหยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง เพราะผมชอบ จึงอยากจะเล่า เรื่องมีอยู่ประมาณว่า

Mar 16, 2012     No Comments
Read More