เรื่องการรายงานสภาพการจราจรในเมืองหลวง และการช่วยเหลือสังคม สำหรับคนที่กำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์และเดือดร้อนจากหลายๆ อย่าง ที่พึ่งพาของคนเราจะเป็นใครไปเสียไม่ได้เลย ที่เป็นหนึ่งในใจของหลายๆ ท่าน นั่นก็คือ สถานีวิทยุ จส.100 ผมคิดว่าทุกๆ คนที่ใช้รถใช้ถนนต้องเคยเปิดฟังสถานี้แห่งนี้ และเว็บเค้าก็มีนะ จส.100 คือ http://js100.fix.gs ต้องยกนิ้วให้เค้าเลย

js-1137 จส. 100 สถานีวิทยุ รายงานสภาพการจราจร และช่วยเหลือสังคม ที่ดีที่สุด

เคยฟังข่าวที่ดังๆ แล้วก็เป็นปากเสียงของประชาชนในเวลาต่อมา หลายๆ เรื่องก็มาจากสมาชิกที่ฟัง จส.100 แห่งนี้ บางคนยังทำหน้าที่รายงานถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนนไปยังสถานีเพื่อกระจายเสียงให้แก่หลายๆ คนที่อยู่นอกเขตได้ฟังได้รับรู้อีกด้วย

น่าชื่นชมจริงๆ ชื่นชมทั้งสมาชิกและผู้ที่ช่วยเหลือสังคมในนาม จส.100 นี้ เอาไปเลย 10 คะแนน