เห็นหลายคนหลายเสียงแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยแล้วรู้สึกนึกสนุกอยากออกความเห็นบ้าง แต่คงไม่มีใครฟังเลยลองมานั่งเขียนลง blog นี้เผื่อจะมีใครเห็นบ้าง

เสียงกู่ก้องเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงดังเข้าหูเป็นระลอกๆ ไม่ขาดสาย เนื่องจากปัจจุบันนี้ การชุมนุม ดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมยอดฮิตของคนที่อ้างตัวว่าทำเพื่อประเทศชาติ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจตนานั้นจะเป็นจริงดังปากว่าหรือไม่

ปฏิรูปประเทศไทย

ต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าสิ่งที่ตนทำนั้นถูกต้อง ส่วนคนทั่วไปก็ล้วนถูกบังคับให้เลือกข้าง หากไม่เลือกก็กลายเป็นถูกตราหน้าว่าไม่เสียสละ

หากเลือกข้างฝ่ายตรงข้ามก็ถูกตราหน้าว่าเป็นศัตรู บ่อยครั้งจึงเห็นการประท้วงของฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เพื่อแย่งชิงอำนาจในด้านต่างๆ แบบนี้หรือที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศไทย แบบนี้หรือที่เรียกว่าประชาธิปไตย แบบนี้หรือ?

ดูเหมือนว่าถ้าต้องปฏิรูปประเทศไทยจริง อย่างแรกที่ควรจะทำคือ ปฏิรูปคนก่อน เพราะคนคือตัวปัญหาทุกอย่าง ในเมื่อเปลี่ยนความคิดของคนทำได้ยาก ก็เปลี่ยนคนคิดไปเลยจะได้จบ

เข้าใจตรงกันนะ