ชื่นชมในสิ่งที่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลดีต่ออีกฝ่ายโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน แม้ว่าจะเป็นน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ อย่าง www.kasetorganic.com เว็บไซต์ให้ข้อมูลด้านการเกษตรและพืชผักต่างๆ โดยทีมงานตั้งมั่นว่าจะขอบริจาคเงินช่วยเหลือจากรายได้ที่ได้รับอันน้อยนิด หัก 10% ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้ มีน้อยให้น้อย มีมากให้มาก แม้ว่าจะเป็นเงินที่ไม่มากไม่มาย แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการทำความดีเหล่านี้

kasetorganic บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม 10% เพื่อผู้ประสบภัย

น้ำท่วมในปีนี้เดือดร้อนหนักแสนสาหัส ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ต้นปี 2554 ทั้งปีในปีนี้ชาวไทยทุกคนล้วนแต่ลำบากเป็นอย่างมาก แต่ก็หวังว่าทุกๆ คนจะผ่านพ้นไปด้วยดี ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย

ให้ไปเลย 10 คะแนนความดีต่อทีมงานที่มีน้ำใจทุกคน