กิจกรรม ช่วยเหลือสังคม น้ำท่วม ภาคเหนือ พายุ นกเตน

สังคมดีใช่อยู่ที่คนๆ เดียว แต่สังคมจะดีได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ผู้คนในส่วนใหญ่มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก นั่นถึงจะถือว่าเป็นสังคมที่ดีได้ หากแต่สังคมขาดการช่วยเหลือ ตัวใครตัวมัน เห็นคนอื่นทุกข์ก็ทำเป็นนิ่งดูดาย คิดแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของตัว คิดแต่ว่าจะหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ตัวเอง แบบนี้สังคมก็อยู่ไม่ได้ หากลองคิดดูว่า เกิดปัญหากับตัวเราเองแล้วหันไปหาใครก็ไม่มีใครเหลียวแล สุดท้ายคนที่แย่ ก็คือตัวเรา

ภาพนี้เข้าใจว่ามาจากน้ำท่วมในหลายเดือนก่อน แต่ช่วงนี้ พายุนกเตนเข้าประเทศไทย ทำให้หลายพื้นที่เสียหายหนัก รวมทั้งเรือกสวนไร่นา บ้านเรือน สิ่งของ พาหนะขนส่ง จมอยู่ใต้ผืนน้ำ เห็นแล้วใจหาย อยากจะเป็น 1 เสียงสรรเสริญผู้มีน้ำใจงดงามเหล่านี้

พวกคุณ so good จริงๆ เอาไปเลย 1 คะแนน